Outsider Art

tegendraadse kunst van Outsider Art

Achter Outsider Art gaat een wereld aan kunstuitingen schuil: intuïtieve kunst, visionaire kunst, hedendaagse volkskunst en kunst van zogenoemde mediums. Beoefenaren van Outsider Art hebben een zeer diverse achtergrond. Van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking, tot mensen die tegendraadse kunst maken. Aan het einde van de negentiende eeuw kreeg men in Europa meer aandacht voor mensen die toen werden aangeduid als waanzinnigen, geesteszieken of gekken. In de twintigste eeuw gingen moderne kunstenaars als Picasso, Appel en Dali met interesse naar de kunst van deze buitenstaanders kijken. Het werk inspireerde hen in wat zij wilden bereiken met hun eigen kunst.

de Wijde Doelen, ongeremd en eigenzinnig

Atelier De Wijde Doelen is een kunstatelier van zo’n 40 getalenteerde kunstenaars met een verstandelijke beperking werken. De kunstenaars maken keramiek, tekeningen en schilderijen van grote kwaliteit. Het werk is regelmatig te zien op exposities. Kunst van Atelier De Wijde Doelen valt in de categorie ‘Outsider Art’. Deze kunstvorm wordt vaak als authentieker en spontaner beschouwd dan de kunst in musea en galeries. Door de ongeremdheid of eigenzinnigheid van de kunstenaars produceren zij vaak beelden van bijzondere originaliteit.